I daghem och inom småbarnspedagogiken

Närmiljön är småbarnspedagogers trumfkort. Ute på gården kan man greja med många olika saker som anknyter till kulturmiljön tillsammans med en grupp barn. Olika utflykter i närmiljön – och även längre bort då barnen blir äldre – ger också variation i de dagliga rutinerna och skapar långvariga minnen.

I lekparken.
I lekparken. © Bild: Janne Ulvinen, Miljöförvaltningens bildbank.

Vardag, lek och berättelser är i det här skedet nyckelord då det gäller att bekanta sig med kulturmiljön. När barnen närmar sig förskoleåldern kan också djupare introduktioner och mer långvariga projekt komma med i bilden.

För att stöda det långsiktiga arbetet kan kulturmiljöfostran också etableras som en del av enhetens verksamhet och tas med i planen för kulturfostran eller årsplanen.

I synnerhet museer och center för barnkultur samt av de nationella organisationerna bland annat Föreningen för kulturarvsfostran i Finland (Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura) erbjuder ett värdefullt stöd för småbarnspedagoger. I fråga om material och planering är bland annat Kulttuurin Vuosikello (Kulturens årsklocka) och materialbanken för miljöfostran, MAPPA, skattkammare för daghem.

Publicerad 08-03-2016 kl. 12.46, uppdaterad 11-10-2019 kl. 15.41