Kasvun paikat -teeman aineistoja

Linkkejä Kasvun paikat -teemassa hyödynnettäviin aineistoihin

 

KANSAKOULUSTA PERUSKOULUUN - Koulurakennuksia kolmelta vuosikymmeneltä

Miksi koulu on sellainen kuin se on? Miten sitä voi säilyttää? Miten korjata? Mikä koulussa on arvokasta? Museoviraston sivustolla asiantuntijat jakavat tietoaan koulurakennuksista.

Koulurakentamisen historiaa

Arkkitehtuurimuseon tietopaketti koulurakentamisen historiasta Suomessa: kuinka yhteiskunnalliset tapahtumat ja pedagogiset uudistukset yhdistyvät kullekin aikakaudelle ominaisiin tyylillisiin ihanteisiin.

Hyvinvointi-Suomen liikuntaympäristöt

Liikuntaympäristöt ovat pitkään olleet oleellinen osa kaupunki- ja kaavasuunnittelua. Kansalaisten iloksi ja hyödyksi on rakennettu leikkialueita, yleisurheilukenttiä, uimahalleja ja ulkoilureittejä. Lue lisää tästä artikkelista:

Liikuttavat ympäristöt

Euroopan rakennusperintöpäivien julkaisun artikkelit kertovat Suomesta moni-ilmeisenä urheilumaana, jonka kulttuuriympäristöön sisältyy arvokas liikunta- ja urheiluympäristöjen verkko.

Puistot ja puutarhat

Euroopan rakennusperintöpäivien teemajulkaisu vuodelta 2005. 

YMPPI Ympäristökasvatusta puutarhassa

YMPPI Ympäristökasvatusta puutarhassa –materiaali tarjoaa lasten ja nuorten kanssa toimiville ympäristökasvatusmalleja ja kahdeksan näkökulmaa kestävään ruoantuotantoon ja puutarhanhoitoon.

Julkaistu 28.10.2019 klo 9.58, päivitetty 19.3.2020 klo 15.19