Etsi eurooppalainen tarina omasta lähiympäristöstäsi!

Uutinen 23.4.2018 klo 10.42
European Heritage Makers Week
 

Kulttuuriympäristön tekijät on lasten ja nuorten kilpailu, jossa tutkitaan ja arvioidaan lähiympäristöä ja kulttuuriperintöä. Kilpailu on vuodesta 2018 alkaen yhteinen kaikille Euroopan alle 18-vuotiaille ja osa European Heritage Makers Week -tapahtumaa. Kilpailuun osallistutaan jakamalla oma eurooppalaisuutta ilmentävä kuva ja lyhyt tarina omasta lähiympäristöstä.

Osallistu näin: Tutki lähiympäristöäsi, valitse sinulle tärkeä kohde ja pohdi, mikä eurooppalainen tarina, käytäntö, tapahtuma tai hetki siihen liittyy. Mitä eurooppalaista löydät valitsemastasi kohteesta? Kerro meille kohteesi tarina kuvalla ja lyhyellä tekstillä ja jaa se eurooppalaisella verkkosivustolla!

Kilpailuun osallistutaan omalla yksilötyöllä, mutta luokat ja kaveriporukat voivat tehdä yhteistyötä aiheiden ja eurooppalaisuuden pohtimisessa. Kilpailuun voi osallistua yhdellä tai useammalla työllä. Osallistumisaika päättyy 9. toukokuuta vietettävänä Eurooppa-päivänä.

Suomen tuomaristo valitsee kuvista ja tarinoista viisi mielenkiintoisinta finaaliin, kisaamaan koko European Heritage Makers Week -tapahtuman palkinnoista. Kansainvälinen tuomaristo puolestaan valitsee kesän aikana kaikista maista saapuneista töistä 10 inspiroivinta kuvaa tarinoineen ja kutsuu niiden tekijät syksyllä Strasbourgiin suureen kulttuuriperintöjuhlaan!

Kilpailuohjeet: http://www.europeanheritagedays.com/Event/cb194/European-Heritage-Makers-in-Finland-2018-Suomen-Kulttuuriympariston-tekijat-2018-Finlands-Kulturmiljoskaparna-2018

Tapahtuma sai alkunsa Suomesta!

European Heritage Makers Week on saanut inspiraationsa Suomessa vuodesta 2013 alkaen järjestetystä Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailusta, jonka ovat kehittäneet Suomen Kotiseutuliitto, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, Opetushallitus, Museovirasto ja ympäristöministeriö.

Kilpailulla halutaan kannustaa lapsia ja nuoria havainnoimaan, tutkimaan ja arvioimaan lähiympäristöään. Heitä myös rohkaistaan osallistumaan ja vaikuttamaan oman ympäristön kehittämiseen ja kulttuurin uudistamiseen. Kilpailun tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten kulttuuri-identiteetin ja ympäristösuhteen muodostumista sekä varhaiskasvatuksen, koulujen, oppilaitosten, järjestöjen ja muiden toimijoiden kulttuuriympäristö- ja demokratiakasvatusta.

Kilpailu juhlistaa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä ja kulttuuriperinnön teemavuotta

Euroopan Unioni on nimennyt vuoden 2018 Euroopan kulttuuriperintövuodeksi. Sekä Heritage Makers Week -tapahtumassa että teemavuoden tavoitteissa yhdistyvät eurooppalaisuus ja paikallisuus: vuoden aikana kaikkia eurooppalaisia kannustetaan tutustumaan Euroopan kulttuuriperintöön ja pohtimaan sen merkitystä arjessa. Mikä on omien juurien ja kulttuuriperinnön merkitys omassa elämässä – entä muille ihmisille ja koko yhteiskunnalle?

Kilpailu on osa European Heritage Days -tapahtumakokonaisuutta, jota vietetään Euroopan neuvoston ja Euroopan komission aloitteesta 50 maassa. Päivien paikallisiin tapahtumiin osallistuu vuosittain yli 20 miljoonaa ihmistä. Suomessa päiviä juhlitaan nimellä Euroopan kulttuuriympäristöpäivät. Suomessa juhlitaan 3.–9.9.2018 sadoin tapahtumin teemalla Tunne perintösi, jaa tarinasi.

Sosiaalisessa mediassa kokonaisuus näkyy tunnisteilla #EHDs, #kulttuuriympäristöpäivät, #HeritageMakers

Lisätietoja

Liisa Lohtander, Suomen Kotiseutuliitto, liisa.lohtander@kotiseutuliitto.fi, puh. 045 1509 109
Hanna Lämsä, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, hanna.lamsa@kulttuuriperintokasvatus.fi, puh. 040 1280818
Hanna Hämäläinen, ympäristöministeriö, hanna.hamalainen@ym.fi, puh. 0295 250 095
Euroopan kulttuuriympäristöpäivät: www.kulttuuriymparistopaivat.fi
European Heritage Makers Week: www.europeanheritagedays.com/European-Heritage-Makers-Week
Kulttuuriperinnön teemavuosi: www.kulttuuriperintovuosi2018.fi
Twitter: @HeritageDaysFI
Facebook: www.facebook.com/EHDFinland