Uusimaa sai oman kulttuuriympäristöstrategian

Uutinen 15.3.2018 klo 13.26
Sipoon linnavuori
Sipoon Sibbesborgin keskiaikainen linnavuori valleineen edustaa 1300-luvun lopun puolustusrakentamista Uudellamaalla. © Kuva: Jonina Vaahtolammi.

 

Uudenmaan kulttuuriympäristö on monipuolinen ja monimuotoinen, muinaisjäännöksistä ja keskiaikaisesta rakennusperinnöstä maaseudun viljelymaisemaan ja moderneihin kaupunkiympäristöihin. Viljavat jokilaaksot ja hyvät kulkuyhteydet ovat houkutelleet Uudellemaalle runsaasti asutusta, teollisuutta ja toimintaa. Uudenmaan ympäristöt ovat kuitenkin jatkuvassa muutoksessa, ja kulttuuriympäristön säilymisestä ja hoidosta huolehtiminen on tärkeää rakentamisen ja kehityksen rinnalla.

Uudenmaan ELY-keskus ja Uudenmaan kulttuuriympäristöryhmä ovat laatineet Uudellemaalle Kulttuuriympäristöstrategian 2018-2020 varmistaakseen alueen kulttuuriympäristön huomioimisen ja vaalimisen. Strategia edistää ympäristöministeriön laatimaa valtakunnallista kulttuuriympäristöstrategiaa ja sen toimeenpanosuunnitelmaa Uudellamaalla.

Yhteinen kulttuuriympäristömme – voimavara ja resurssi

Uudenmaan strategian tavoitteena on kehittää maakunnan arvokasta ja monipuolista kulttuuriympäristöä maakunnan oma identiteetti huomioiden. On tärkeää, että kulttuuriympäristö tunnistetaan voimavarana ja merkittävänä taloudellisena resurssina. Strategia edistää myös kestävää kehitystä ja hiilineutraaliutta ja tähtää esimerkiksi olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämiseen sen purkamisen sijaan.

Isoisän silta ja Hanasaari
Isoisän silta ja Hanasaaren voimala Helsingissä. © Kuva: Jonina Vaahtolammi.

 

Tuoreen kulttuuriympäristöstrategian osana muun muassa tuetaan kulttuuriympäristön tutkimusta ja sen resurssointia, pyritään varmistamaan kulttuuriympäristöjen huomioiminen kaavoituksessa ja suunnittelussa ja edistetään kulttuuriympäristötietoisuutta ja kulttuuriympäristön arvostusta niin kansalaisten ja kuin viranomaistenkin parissa. Myös yhteistyötä alueen kulttuuriympäristötoimijoiden välillä on tarkoitus entisestään lisätä ja parantaa.

Yhdessä huolehtimalla ja hoitamalla Uudenmaan ainutlaatuinen kulttuuriympäristö säilyy elinvoimaisina ja monipuolisena myös tulevaisuuden uusmaalaisille.