Opaskirja kannustaa kuntalaisia osallistumaan kaavoitukseen

Uutinen 8.3.2017 klo 11.32
Osallistun kaavoitukseen – Kuntalaisen opas
Kaavoja valmistellessaan kunnan on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, kuten alueen maanomistajat ja asukkaat sekä viranomaiset ja yhteisöt. © Kuva: Varsinais-Suomen ELY-keskus

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen julkaisema Osallistun kaavoitukseen -opas keskittyy kuntien kaavoitukseen asukkaan näkökulmasta. Opas tekee kaavoituksen sisältöä ja sanastoa tutuksi sekä kannustaa osallistumaan oman elinympäristön kehittämiseen.

Osallistun kaavoitukseen – Kuntalaisen opas on julkaistu sähköisenä ja se on ladattavissa julkaisuarkisto Doriasta.

Kaavoitusoikeus ja osallistamisvelvollisuus

Kaavoitus saattaa olla kuntalaisille vierasta ja vaikeasti hahmotettavaa. Osallistun kaavoitukseen -opas kuvaa niin kaavajärjestelmän kuin kaavoitusprosessin osapuolet ja vaiheet. Lisäksi opas johdattaa kaavamerkintöjen ymmärtämiseen sekä avaa ja selittää keskeiset lakipykälät.

Osallistun kaavoitukseen – Kuntalaisen opas 2016
© Kuva: Varsinais-Suomen ELY-keskus

Kunnilla on itsehallintoon perustuen kaavoitusoikeus. Kunnat laativat kaavoja ja muita suunnitelmia, joilla vaikutetaan ratkaisevasti tulevaisuuden elinympäristöön. Kuntalaisten kannattaa käyttää vaikutusmahdollisuuksiaan ja osallistua näiden päätösten valmisteluun, sillä elinympäristöllä on hyvinvoinnille suuri merkitys.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa suunnittelun hyvä laatu kytketään osallistumiseen, vuorovaikutukseen ja avoimeen tiedottamiseen. Kunnilla on velvollisuus järjestää osallistuminen ja ottaa vastaan mielipiteitä suunnitelmista. Kuntalaisten osallistaminen on tärkeää myös siksi, että asukkaat ovat oman elinympäristönsä asiantuntijoita.

Merja Haliseva-Soilan toimittaman oppaan sisällön on tuottanut työryhmä: ylitarkastaja Pirjo Uusi-Uola Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, maakunta-arkkitehti Susanna Roslöf Satakuntaliitosta ja kaavoitusinsinööri Juha Mäki Liedon kunnasta.


Lisätietoa aiheesta tässä palvelussa: