Myös Helsingissä voi nyt adoptoida monumentteja

Uutinen 28.3.2018 klo 13.05
Arkeologian harrastajat ANGO ry:n jäseniä Kulosaaren hautaröykkiön hoitotalkoissa elokuussa 2016. Kuva Heini Hämäläinen
Arkeologian harrastajat ANGO ry:n jäseniä Kulosaaren hautaröykkiön hoitotalkoissa elokuussa 2016. © Kuva: Heini Hämäläinen, Helsingin kaupunginmuseo.

 

Adoptoi monumentti -toiminta laajenee tänä vuonna myös Helsinkiin, missä toimintaa vetää Helsingin kaupunginmuseo. Monumenttien adoptoinnissa kaupunkilaiset voivat adoptoida hoitoa tarvitsevan kohteen ja hoitaa sitä yhdessä kaupunginmuseon kanssa. Adoptoiva taho voi olla esimerkiksi yhdistys, yritys tai koululuokka.

Adoptoi monumentti -toiminta on alkanut Suomessa Pirkanmaalla, jossa maakuntamuseo on tarjonnut kohteita hoidettavaksi jo kymmenen vuotta. Pirkanmaalla on adoptoitu jo 15 muinaisjäännöskohdetta ja useita rakennuksia. Helsingin kaupunginmuseo tekee tiivistä yhteistyötä Pirkanmaan maakuntamuseon kanssa adoptiotoiminnan käynnistämisessä.

Arkeologian harrastajat pilottiryhmänä

Helsingin kaupunginmuseo on kokeillut muinaisjäännösten adoptointia jo muutaman vuoden ajan arkeologian harrastajien ANGO ry:n kanssa. Angolaiset ovat hoitaneet kolmea Itä-Helsingissä sijaitsevaa röykkiötä vuodesta 2015 alkaen. Hoidetut kohteet ovat nyt paremmassa kunnossa ja säilyvät toivon mukaan tulevaisuudessa paremmin. Yhdistys on tehnyt hoitotalkoissa yhteistyötä myös paikallisten kaupunginosayhdistysten kanssa.

Helsingissä tarjotaan uusille toimijoille adoptioon esimerkiksi ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoitteita kaupungin metsä- ja ulkoilualueilta Kannelmäestä ja Haagasta. Kohteet kaipaavat siistimistä ja rakenteiden esiin raivausta. Hoidettaviksi kohteiksi on tarjolla myös pronssikautisia röykkiöitä Helsingin Lehtisaaresta.

Lähitulevaisuudessa kenties myös rakennuksia voisi adoptoida. Helsingissä adoptoitaviksi sopisivat esimerkiksi pienet, käytöstä pois jääneet, mutta maisemallisesti tai rakennustaiteellisesti merkittävät rakennukset, kuten lippakioskit.

Arkeologisten kohteiden tai rakennusten pitkäjänteinen hoito tai vain yhden päivän siivoustalkoot antavat rikastuttavia kokemuksia molemmille osapuolille. Toiminnan tavoitteena on samalla tehdä kohteita tunnetummiksi ja herätellä kaupunkilaisia huomaamaan oman lähiympäristönsä ajallisia kerrostumia. Innostu siis lähiympäristösi hoidosta ja lähde mukaan!

Lue lisää monumenttien adoptoinnista: