Maisema vesirajassa -hanke korostaa vesialueiden kulttuuriperinnön merkitystä

Uutinen 1.6.2020 klo 14.08
Tankarin majakkasaari Pohjanlahdella kauniina kesäpäivänä.
Tankarin majakkasaari Pohjanlahdella kauniina kesäpäivänä. © Kuva: Jouni Mustonen

 

Maisema mielletään yleensä veden pinnan yläpuolella nähtävänä maailmana – vedenalaiset alueet jäävät tämän mielikuvan ulkopuolelle. Myös kulttuuriperintökäsitys koostuu usein vain maa-alueilla selkeästi koettavista asioista.  Vedenalaisiin ja -rajaisiin alueisiin liittyvän kulttuuriperintötiedon puute tunnistettiin myös valtakunnallisessa kulttuuriympäristöstrategiassa ja sen toimeenpanosuunnitelmassa (2014–2020), joiden johdosta Maisema vesirajassa -hanke on sittemmin toteutettu.

Maisema vesirajassa -hankkeen tilannekatsaus on nyt julkaistu

Hanke on toteutettu työryhmässä, johon on kuulunut ympäristöministeriön lisäksi edustajia Kulttuuriympäristötutkimuksen seurasta ja Jyväskylän yliopistosta, Metsähallituksesta, Museovirastosta, Väylävirastosta sekä Turun yliopiston maisematutkimuksen ohjelmasta. Sen tarkoituksena on lisätä kulttuuriperintökohteisiin liittyvää tietoa sekä auttaa ymmärtämään vedenalaisten ja -rajaisten kulttuuriperintöalueiden merkitystä nyt ja tulevaisuudessa.

Selvityksen raportin on kirjoittanut Kulttuurintutkimuksen seurasta sukeltaja, konservaattori, FM Jouni Mustonen. Raportissa käsitellään muun muassa sitä, millaista kulttuuriperintöön liittyvää tietoa kulttuuriympäristöstrategian tarkastelukauden 2014–2020 aikana on kertynyt ja kuinka kulttuuriperinnön näkökulma on huomioitu. Hankkeen pohjalta kerrytettyä tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi merialuesuunnittelussa sekä rannikkostrategian toteuttamisessa.

Maiseman jatkumo on vesirajassa – mitä pinnan alta löytyy?

Nykyteknologian avulla ihmisellä on mahdollisuus tarkastella vedenalaista maisemaa. Vesialueita voi siis kokea visuaalisesti uusilla tavoilla, ja samalla niistä voi oppia. Uudet tavat kokea vedenalaista ja -rajaista maisemaa herättävät huomaamaan, että maisemaan lukeutuu paljon muutakin kuin luonnon omia elementtejä tai laivojen hylkyjä.

Maisema vesirajassa -tilannekatsaus johdattaa tähän teemaan, ja syksyn seminaari avaa keskustelua aiheen tulevaisuuden näkymistä. Maisema vesirajassa -seminaari järjestetään 3.11.2020. Seminaarissa käsitellään vedenalaisen ja -rajaisen kulttuuriperinnön suojelun teemoja, nykytilaa, haasteita sekä tulevaisuuden näkymiä.

Lisätietoja

  • Seminaarin aika ja paikka: 3.11.2020 klo 9–16, suora verkkolähetys. Jos tilanne sallii kokoontumisen, seminaaritilana on ympäristöministeriön Pankkisali, Aleksanterinkatu 7, Helsinki.
  • Järjestäjä: ympäristöministeriö ja Kulttuuriympäristötutkimuksen seura yhteistyössä Museoviraston, Metsähallituksen ja Väyläviraston kanssa
  • Maisema vesirajassa - Vesialueiden kulttuuriympäristön tilannekatsaus 2020 (pdf, toukokuu 2020, Kulttuuriympäristötutkimuksen seura / Jouni Mustonen)
  • Tuija Mikkonen, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym.fi

Lisälukemista

Veden äärellä -artikkeli kertoo vesistöjen merkityksestä.