Kannattaisiko korjata? – kirjoitussarjassa pohditaan kestävää korjausrakentamista

Uutinen 18.5.2020 klo 11.07
Vanhoja rakennuksia korjaamalla säilytetään myös pala kulttuurihistoriaa. Kuva: Miikka Lappalainen, Laitilan Kulttuuriseura Walo.
Vanhoja rakennuksia korjaamalla säilytetään myös pala kulttuurihistoriaa. © Kuva: Miikka Lappalainen, Laitilan Kulttuuriseura Walo.

Vanhan rakennuskannan korjaaminen säästää resursseja ja säilyttää omaa kulttuurihistoriaamme. Korjausklinikka-hankkeen kirjoitussarja tarjoilee näkökulmia ja ajatuksia kestävään korjaamiseen ja sen merkitykseen yhteiselle ympäristölle.

Neuvot korjaamiseen, talojen tarinat ja rakennushistoriaselvitykset ja eri aikakausien rakennusten ominaispiirteet – näitä ja monia muita aiheita pohditaan toukokuussa käynnistyvässä Korjausklinikka-hankkeen kirjoitussarjassa. Sarjan toteuttamisessa on mukana suuri joukko alan asiantuntijoita, joko kirjoittamalla tai haastatteluiden kautta. Sarjan osat ilmestyvät noin kahden viikon välein Itä-Häme -lehdessä ja Suomen Kotiseutuliiton verkkosivuilla.

Kannattaisiko korjata ja muita näkökulmia

Sarjan aloittaa arkkitehti, LAB-ammattikorkeakoulun yliopettaja Eeva Aarrevaaran kirjoitus Kannattaisiko korjata? Tekstissään Aarrevaara kannustaa tarkastelemaan oman kohteen korjausta säilyttämisen ja kestävyyden näkökulmista, mutta myös kulttuuriperintö mielessä.

Korjausklinikka – Kestävän rakentamiskulttuurin maaseutu -hanke edistää maaseudun ja taajamien kestävän kehityksen ja kulttuuriperinnön huomioivaa korjaus- ja täydennysrakentamista sekä tukee alan elinkeinojen uudistumista. Hanke toteuttaa kestävän korjaamisen tapahtumia, neuvontakäyntejä ja tuottaa tietoa erityisesti Päijät-Hämeen rakennuskannan kestävän korjaamisen tueksi.

Hankkeen toteuttavat LAB-ammattikorkeakoulu ja Suomen Kotiseutuliitto, Hämeen ELY-keskuksen Maaseuturahaston avustuksella.