Euroopan kulttuuriympäristöpäivien tapahtumat

Sinun maailmanperintösi – Ditt världsarv Haparanda-Tornio

Kuvaajan nimi tai muu kuvatieto: Valokuvat Eila Seppänen, Jarno Niskala, Gerd Valen, grafiikka Pia Keränen Lapinamk
Maailmanperintö Struven ketjun pohjoiset osat juhlii hankkeen päättymistä ja toivottaa osallistujat tervetulleeksi tutustumaan yhteiseen maailmanperintöön 13.9.2022 alkaen!

De nordligaste delarna av Struves meridianbåge firar projektets slut och välkomnar deltagarna att lära känna det gemensamma världsarvet från den 13 september 2022!


NÄYTTELYINFO
Sinun maailmanperintösi kertoo Struven ketjun pohjoisista osista Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, ja sen roolista maapallon mittanauhana. Tornio-Haaparanta – Hammerfest -alueella on 11 maailmanperintölistalle valituista 34 pisteestä. Näyttely tekee aikamatkan 1800-luvulta nykypäivään. Havainnointia tukevat Struven ketjusta tehdyt virtuaaliset ympäristöt. Näyttelyn toteuttaa yhteistyössä lukuisten kumppaneiden kanssa Interreg Pohjoinen -ohjelman (EAKR) osarahoittama Maailmanperintö Struven ketjun pohjoiset osat -hanke ja Tornionlaakson museo. Näyttely on avoinna 8.1.2023 asti.

Ditt världsarv berättar om de norra delarna av Struves meridianbåge i Finland, Sverige och Norge, och dess roll som världens måttband. Torneå-Haparanda – Hammerfest-området har 11 av de 34 punkter som valts ut till världsarvslistan. Utställningen tar en tidsresa från 1800-talet till våra dagar. Besöksupplevelsen förhöjs av det virtuella material som är gjorda av Struves meridianbåge. Utställningen genomförs i samarbete med ett antal partners och Interreg Nord (ERUF) medfinansierade Nordliga delarna av världsarvet Struves meridianbåge projekt och Tornedalens museum. Utställningen är öppet till och med 8/1/2023.

Your World Heritage tells about the northern parts of the Struve Geodetic Arc in Finland, Sweden and Norway, and about its role as the world’s measuring tape. The Tornio-Haparanda – Hammerfest area has 11 of the 34 points selected for the World Heritage List. The exhibition makes a time travel from the 19th century to the present day. The visiting experience is supported by virtual materials made of the Struve Geodetic Arc. The exhibition is being implemented in collaboration with a number of partners and the Interreg North (ERDF) co-funded the Northern parts of the World Heritage Struve Geodetic Arc project and the museum of Torne Valley The exhibition is open from 15th September 2022 to 8th January 2023.
Aika 13.9.2022 klo 17.00 - 15.9.2022 klo 15.00
   
Paikka Tornionlaakson museo ja Peräpohjolan Opisto

Torikatu 4 ja Kiviranantie 13-15
   
Järjestäjä Tornionlaakson museo, Lapin ammattikorkeakoulu, Tornion kaupunki, Haaparannan kunta, Altan museo sekä muut yhteistyökumppanit
   
Yhteystiedot Eila Seppänen
   
Tapahtuman ohjelma RETKI PERÄVAARAAN - UTFLYKT TILL PERÄVAARA 13.9.2022
Tornionlaakson museo/ Tornedalens museum, Torikatu 4, Tornio
Bussi lähtee museolta klo 17.00, paluu noin 20.00 - Buss från Tornedalens museum 16.00, tillbaka ca. 19.00
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 6.9.22! Anmäla dig med senast 6/9 2022!
https://forms.gle/GjrfT6hx22CYBCqc6
Info: eila.seppanen at lapinamk.fi & silvia.colombo at haparanda.se


SINUN MAAILMANPERINTÖSI -SEMINAARI - DITT VÄRLDSARV SEMINARIUM 14.9.2022
Alustava seminaariohjelma - Preliminärt seminarieprogram
Peräpohjolan opisto, Kivirannantie 13–15, 95410 TORNIO
(OBS! finsk tid!)
12.00 Tilaisuuden avaus - Öppnande av evenemanget
12.05 Maailmanperintö työnä ja harrastuksena - Världsarv som arbete och hobby
Minna Heljala
12.30 Struven ketjun pohjoiset osat ja digitaaliset resurssit - De Nordligaste delarna av Struves meridianbåge och digitala resurser
Eila Seppänen, Lapin ammattikorkeakoulu
12.50 Struven ketju Ruotsissa - Struves meridianbåge i Sverige
Dan Norin, Lantmäteriet
13.20 Struven ketjun tutkimusretket pohjoisessa - Expeditioner av Struves meridianbåge i norr
Jarno Niskala, Tornion kaupunki
13.45 Kahvitauko - Fika
14.15 Struven ketju Norjassa - Struves meridianbåge i Norge
Merete Ødegaard, Alta museum
14.40 Ylinenvaara –maisemapolku - Ylinenvaara landskapsstig
Hilkka Oksala
14.55 Tuoteideat - Produktidéer
Marjo Jussila, Lapin ammattikorkeakoulu
15.15 Kävijätutkimus 2022 - Besöksundersökning 2022
Laura Heikkilä, Maailmanperintöyhdistys
15.40 Stay Struved!
Pirkko Yliselä
16.00 Steps of Struve, mobiilipelin julkistaminen - Invigning av mobilspel
Sanni Mustonen, Frostbit Lab, Lapin ammattikorkeakoulu
Seminaarin päätös - Seminariets avslutning

Iltaohjelma - kvällsprogram
Tornionlaakson museo - Tornedalens museum, Torikatu 4, Tornio
(finsk tid)
18.00 Kurkistus näyttelyyn ja naposteltavaa - En titt på utställningen och snacks
Avajaispuhe - tal: Henri Nordberg
ILMOITTAUDU SEMINAARIPÄIVÄN OHJELMAAN viimeistään 6.9.22 - ANMÄLA DIG MED I DAGEN senast 6/9 2022!
https://forms.gle/GjrfT6hx22CYBCqc6
Info: eila.seppanen at lapinamk.fi


SINUN MAAILMANPERINTÖSI -NÄYTTELY - DITT VÄRLDSARV -UTSTÄLLNING 15.9.2022 - 8.1.2023
Tornionlaakson museo/ Tornedalens museum, Torikatu 4, Tornio
Näyttelyn avajaiset 15.9. klo 10.00 - Invigning av utställningen 15/9. kl. 9.00

Non-stop ideatyöpaja koko päivän - Non-stop workshop hela dagen
 
   
Verkko-osoite https://blogi.eoppimispalvelut.fi/struvenorth/event/sinun-maailmanperintosi-ditt-varldsarv-haparanda-tornio/
   
https://www.lapinamk.fi/news/Kolme-paivaa-maailmanperintojuhlaa-Torniossa-ja-Haaparannalla/29272/569881ed-08e6-40ca-b966-e5907db0fc15
Julkaistu 7.9.2022 klo 12.03, päivitetty 7.9.2022 klo 13.04