11. Luukku 2020 – Maailmanperintöagentit

Uutinen 11.12.2020 klo 8.29

Maailmanperintöagenttikoulu on Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto BARKIN innostava kokonaisuus, joka esittelee Suomenpuoleista osaa Korkeanrannikon Merenkurkun saariston maailmanperinnöstä. Pedagoginen paketti sisältää materiaalia ja videoita, joissa agentit Jenny ja Geir esittelevät yhteistä perintöämme animaatioiden ja tehtävien kautta. Agenttikoulun tavoitteena on antaa lapsille linssi, jonka kautta he voivat katsoa viimeisimmän jääkauden muovaamaa lähiympäristöään.

Världsarvsagentskolan är en engagerande introduktion till den finska delen av världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård producerad av Barnkulturnätverket i Österbotten BARK. Pedagogiska paketet innehåller material och videon där Agent Jenny och Geir presenterar vårt gemensamma världsarv genom animationer och uppgifter. Målet med agentskolan är att ge barnen ett nytt sätt att se på vår omgivning som formats av den senaste istiden.​

Agenttikoulun videot löytyvät heidän YouTube-kanavaltaan: https://www.youtube.com/watch?v=FxopcbzhGxM.